Kontaktas

DAŽŲ IR LAKŲ GAMYKLA „ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SP. Z O.O.“

00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Poland

Prekybos skyrius

39-207 Brzeźnica, Dębicka g. 44
Pakarpatės vaivadija
Tel. (014) 681-11-11

 

Dane firmy

PVM mokėtojo numeris (NIP): 872-23-87-389

Centrinio ekonominės veiklos sąrašo Nr. (REGON): 180632944

Nacionalinio teismų registro numeris (KRS): 0000373430

Žešuvo rajono teismas Nacionalinio teismų registro XII ūkio skyrius Įstatinis kapitalas 303 558 000 PLN

UAB "Savingë"

Gedimino g. 42, Kaisiadorys,
LT-56120, Lietuva

Tel./fax.: 00 370 346 69116

Kontaktinė forma

Jūsų asmens duomenų administratorius yra Śnieżka Trade of Colors, 
bendrovės registruota buveinė: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51;
pašto adresas: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (toliau Śnieżka ToC)
(skaitykite daugiau)

Kokiu tikslu ir kokiu pagrindu tvarkome Jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi kontaktiniais tikslais, susijusiais su jūsų žinutės siuntimu el. paštu, ir rinkodaros tikslais Śnieżka ToC Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo kontaktų ir rinkodaros tikslais pagrindas yra 1 str. 6 sek. 1 lit. f) BDAR, kai teisėtas interesas yra susirašinėti su asmenimis, kurie prašė Śnieżka ToC informacijos ir reklamuoti nuosavus Śnieżka ToC produktus. Duomenų teikimas nėra privalomas, tačiau būtinas norint keistis susirašinėjimu tarp jūsų ir Śnieżka ToC.

Śnieżka ToC perduos jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams, kuriems patikėta tvarkyti asmens duomenis Śnieżka ToC vardu ir jos naudai. Be to, Śnieżka ToC dalinsis jūsų asmens duomenimis su kitais gavėjais, jei tokia pareiga kyla iš įstatymų nuostatų.

Jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.

Kiek laiko tvarkysime jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi jūsų ir Śnieżka ToC apsikeitimo žinutėmis metu, ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio jūsų kontakto su Śnieżka ToC. Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi tokia apimtimi ir tuo metu, kai prieštaraujate.

Kokios tavo teisės?
Jūs turite teisę:

susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją;
ištaisyti savo neteisingus duomenis;
reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam),esant aplinkybėms, numatytoms str. 17 GDPR;
prašymus apriboti duomenų tvarkymą nustatytais atvejais. 18 GDPR;
prieštarauja duomenų tvarkymui str. nustatytais atvejais. 21 GDPR;
perduodant pateiktus duomenis, tvarkomus automatizuotu būdu.
Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, galite pateikti skundą priežiūros institucijai (UODO, ul. Stawki 2, Varšuva).

kontaktas
Jeigu jums reikia papildomos informacijos, susijusios su asmens duomenų apsauga arba norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis:

Duomenų apsaugos inspektorius: Robert Bąk

Tel: +48 14 699 72 60, El. paštas: dane.osobowe.toc@sniezka.com

Śnieżka Spalvų prekyba Sp. z o.o

Įmonės buveinė: 00-867 Varšuva, ul. Chłodna 51;

adresas korespondencijai: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka g. 44.

wczytaj więcej